Το "ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ" είναι ένα πρότυπο θεραπευτικό και συμβουλευτικό κέντρο με σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης και θεραπευτικής προσέγγισης χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα λειτουργίας (προγράμματα στον Η/Υ, διαδραστικό πίνακα, χρήση ipad κ.ά.) Διαθέτουμε την απαραίτητη πείρα και θέληση ώστε να είμαστε κοντά στα παιδιά, στους έφηβους και ενήλικες που θα μας επισκεφτούν ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα της αρμοδιότητάς μας!
Παρέχουμε:
* Ευνοϊκά πακέτα τιμών σύμφωνα με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (μετά το πέρας της διαγνωστικής συνεδρίας του παιδιού, οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα, ώστε να καλύψει τα έξοδα αυτά. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.)
* Ειδικά πακέτα για δύο μέλη της οικογένειας που παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα
* ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη αξιολόγηση

Τι καταφέρνει ένα παιδί με μέσο τη μουσική...Με μέσο τη μουσική ένα παιδί μπορεί να εκφραστεί και να επικοινωνήσει αυτοσχεδιάζοντας με μελωδία, ρυθμό, ή κίνηση. Καταφέρνει έτσι:


 •    Να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και τον αυτοέλεγχο του
 •    Να μειώσει το φόβο, την αγωνία και το άγχος του.

Η μουσική ως θεραπευτικό μέσο...Οι λόγοι που η μουσική μπορεί να αποτελέσει θεραπευτικό μέσο είναι οι εξής:


 •    Γίνεται κατανοητή χωρίς να είναι απαραίτητη η ομιλία ή η εικονογράφηση
 •   Προκαλεί αντίδραση και επικοινωνία
 •  Προσφέρει και προκαλεί συναισθήματα
 •   Προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια και σιγουριά εξαιτίας των κανόνων που τη διέπουν (αρχή, τέλος, επανάληψη στο ρυθμό και στη μελωδία).

Στόχοι της ομάδας Κοινωνικών ΔεξιοτήτωνΌσον αφορά τους άμεσους και μεσοπρόθεσμους στόχους των ομάδων κοινωνικών δεξιοτήτων είναι:

Τομείς - Δυσκολίες παιδιών του τμήματος Κοινωνικών Δεξιοτήτων


Το τμήμα κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελείται από ομάδες με αριθμό παιδιών από τέσσερα μέχρι πέντε και δύο θεραπευτές.

Προτού αναφέρουμε τους στόχους των ομάδων, είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά:

Οικογένεια - Ενήλικες...


ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Εφαρμόζεται η συμβουλευτική και η ψυχολογική θεραπεία όπου εμπλέκονται όλα τα μέλη της οικογένειας. Πραγματοποιούνται πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης ψυχοφθόρων καταστάσεων που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και σε ενήλικες.

Παιδιά...Η παιδοψυχολόγος του κέντρου παρέχει διάγνωση μέσω έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων ανά περίπτωση και μέσω της κλινικής συνέντευξης. Έπειτα καταγράφονται οι θεραπευτικοί στόχοι και δημιουργείται το θεραπευτικό πλάνο το οποίο είναι ατομικό για κάθε περίπτωση.

Στο ψυχολογικό και παιδοψυχολογικό τμήμα αντιμετωπίζονται...Το ψυχολογικό και παιδοψυχολογικό τμήμα του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ» πλαισιώνεται από ομάδα ειδικευμένων γιατρών και επιστημόνων με πολύχρονη εμπειρία στην διάγνωση και αντιμετώπιση ποικίλων διαταραχών ανάπτυξης, συμπεριφοράς και μάθησης.

Στάδια Γλωσσικής Ανάπτυξης Παιδιού 0-72 μηνώνΣτάδια Γλωσσικής Ανάπτυξης
0-6 μηνών:
• Παραγωγή άναρθρων ήχων ως απόρροια αντανακλαστικών (π.χ βήχας, κλάμα).
• Παραγωγή ήχων που προσφέρουν ευχαρίστηση, π.χ γουργουρητό.
• Το βρέφος χρησιμοποιεί διαφορετικές κραυγές ή ήχους για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες.
• Χαμογελά όταν του μιλούν.
• Αναγνωρίζει φωνές.
• Εντοπίζει τον ήχο στρέφοντας το κεφάλι του προς την πηγή του ήχου.
• Ακούει τους ήχους ομιλίας.
• Βαβίζει, χρησιμοποιώντας τα φωνήματα /b/, /p/, /m/.
• Χρησιμοποιεί ήχους και χειρονομίες για να υποδηλώσει τις ανάγκες του.

Το Tμήμα Λογοθεραπείας ασχολείται...Στο πρότυπο συμβουλευτικό και θεραπευτικό «ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ» λειτουργεί τμήμα λογοθεραπείας.
Οι λογοθεραπευτές του κέντρου μας, μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ομιλίας, του λόγου και της επικοινωνίας . Έχοντας, διαγνωστικό, θεραπευτικό, αλλά και συμβουλευτικό ρόλο.

Τι είναι λογοθεραπεία;Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος ασχολείται με την πρόληψη, την πρόγνωση, τη διάγνωση, την αποκατάσταση και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών

 •  του λόγου (Προφορικού-Γραπτού, Εκφραστικού- Αντιληπτικού)
 •   της ομιλίας
 •  της φωνής
 •  της σίτισης και κατάποσης
 •  της επικοινωνίας
 •  σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Στο πρότυπο συμβουλευτικό και θεραπευτικό «ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ» λειτουργεί τμήμα λογοθεραπείας.
Οι λογοθεραπευτές του κέντρου μας, μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ομιλίας, του λόγου και της επικοινωνίας . Έχοντας, διαγνωστικό, θεραπευτικό, αλλά και συμβουλευτικό ρόλο.

Τι είναι λόγος;Ο όρος λόγος ή γλώσσα είναι το κοινό σύστημα ήχων και εννοιών που κάθε ανθρώπινη κοινωνία χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει. Αφορά στην ικανότητα μας να χρησιμοποιούμε λέξεις ή προτάσεις με συγκεκριμένη δομή και μορφή, έτσι ώστε να περάσουμε τα μηνύματά μας αλλά και να κατανοήσουμε τα μηνύματα των άλλων.
Τι είναι ομιλία;Η ομιλία αναφέρεται στη χρήση του λόγου από κάθε άτομο της γλωσσικής κοινότητας. Η έννοια της ομιλίας εμπεριέχει την ικανότητα μας να παράγουμε ήχους και συνδυασμούς αυτών. Αποτελεί το μέσο μεταφοράς του λόγου στους συνανθρώπους μας. Η ομιλία εμπεριέχει τρεις επιμέρους λειτουργίες, την άρθρωση, τη φώνηση, και τη ροή.
Τι είναι η μουσικοθεραπεία;
Η μουσικοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας που εφαρμόζεται από τη δεκαετία του ΄40 και έχει σαν στόχο να αυξήσει την ικανότητα του θεραπευομένου. Να συμμετέχει πιο ενεργά και δημιουργικά στη ζωή του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του και αναδεικνύοντας την προσωπικότητα του.

Γιατί είναι σημαντική η συνεργασία με τους γονείς;Η συνεργασία μεταξύ γονέων – ειδικών είναι απαραίτητη για την επιτυχία κάθε παρέμβασης. Αυτό συμβαίνει γιατί, το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό που παίζει τον κύριο ρόλο στην ανάπτυξη ενός παιδιού και ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Οι γονείς και οι ειδικοί πρέπει να συνεργαστούν σε βάθος χρόνου προς όφελος του παιδιού που δέχεται την παρέμβαση. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ισορροπίες στις σχέσεις γονέων – ειδικών και η συνεργασία τους να βασίζεται στην συντροφικότητα και την αμοιβαία κατανόηση.

Τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα παρέμβασης ειδικής αγωγής;
Ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει:

Ποια παιδιά μπορούν να παρακολουθούν προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης; Παιδιά που παρουσιάζουν:


 •   Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
 •  Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 •   Νοητική Καθυστέρηση (ελαφριά, μέτρια ή σοβαρή)
 •  Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας

Τι σημαίνει ο όρος Eιδική Αγωγή;

Η Ειδική αγωγή ως επιστήμη άρχισε να απασχολεί τους ερευνητές σχετικά πρόσφατα. Ένας από τους κύριους στόχους της σύγχρονης ειδικής αγωγής είναι η ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια τους, στο σχολείο τους και στο περιβάλλον - κοινωνία όπου ζουν με σκοπό την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και της απομόνωσης αυτών.

Ο πιο πρόσφατος επίσημος ορισμός στην Ελλάδα είναι ότι:

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Νόμος 3699/2008)

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

Ανάλογα με την ηλικία του ένα παιδί ή βρέφος μπορεί να εμφανίζει ενδείξεις ότι χρειάζεται ή ότι ίσως χρειαστεί να ξεκινήσει λογοθεραπεία. Αν εμφανίζει:

Τι είναι επικοινωνία;

Επικοινωνία είναι η συμβολική συνδιαλλαγή ανάμεσα σε άτομα. Μπορεί να είναι λεκτική ή εξωλεκτική. Πραγματοποιείται με διάφορα μέσα, όπως με κινήσεις των χεριών μας, με ήχους, με νοήματα, με οπτικά σήματα , με μορφασμούς.

Γλωσσική ανάπτυξη

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα κυριότερα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης

Τι είναι ομιλία;

Η ομιλία αναφέρεται στη χρήση του λόγου από κάθε άτομο της γλωσσικής κοινότητας. Η έννοια της ομιλίας εμπεριέχει την ικανότητα μας να παράγουμε ήχους και συνδυασμούς αυτών. Αποτελεί το μέσο μεταφοράς του λόγου στους συνανθρώπους μας. Η ομιλία εμπεριέχει τρεις επιμέρους λειτουργίες, την άρθρωση, τη φώνηση, και τη ροή.

Τι είναι λόγος;

Ο όρος λόγος ή γλώσσα είναι το κοινό σύστημα ήχων και εννοιών που κάθε ανθρώπινη κοινωνία χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει. Αφορά στην ικανότητα μας να χρησιμοποιούμε λέξεις ή προτάσεις με συγκεκριμένη δομή και μορφή, έτσι ώστε να περάσουμε τα μηνύματά μας αλλά και να κατανοήσουμε τα μηνύματα των άλλων.


Τι είναι λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος ασχολείται με την πρόληψη, την πρόγνωση, τη διάγνωση, την αποκατάσταση και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών

Πόσες φορές έχετε αναρωτηθεί για την ανάπτυξη του λόγου του παιδιού σας ή κάποιου αγαπημένου σας προσώπου; Σχεδόν καθημερινά ακούγονται προβληματισμοί όπως:


 •        Το παιδί μου δεν μιλάει «καλά»
 •         Η κόρη μου είναι 7 ετών και δεν λέει το ¨ρ¨. 
 •    Το παιδί μου δεν μιλάει καθόλου. Θα μιλήσει;