Το "ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ" είναι ένα πρότυπο θεραπευτικό και συμβουλευτικό κέντρο με σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης και θεραπευτικής προσέγγισης χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα λειτουργίας (προγράμματα στον Η/Υ, διαδραστικό πίνακα, χρήση ipad κ.ά.) Διαθέτουμε την απαραίτητη πείρα και θέληση ώστε να είμαστε κοντά στα παιδιά, στους έφηβους και ενήλικες που θα μας επισκεφτούν ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα της αρμοδιότητάς μας!
Παρέχουμε:
* Ευνοϊκά πακέτα τιμών σύμφωνα με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (μετά το πέρας της διαγνωστικής συνεδρίας του παιδιού, οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα, ώστε να καλύψει τα έξοδα αυτά. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.)
* Ειδικά πακέτα για δύο μέλη της οικογένειας που παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα
* ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη αξιολόγηση

Ποια παιδιά μπορούν να παρακολουθούν προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης; Παιδιά που παρουσιάζουν:


 •   Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
 •  Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 •   Νοητική Καθυστέρηση (ελαφριά, μέτρια ή σοβαρή)
 •  Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας
 •  Διαταραχές Όρασης & Ακοής
 •  Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
 •  Αναπτυξιακές Διαταραχές
 •  Κινητικές Ανεπάρκειες
 •  Δυσκολίες προσαρμογής
 •  Δυσκολίες συμπεριφοράς


Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού:

 •   Η εκπαιδευτική – παιδαγωγική αξιολόγηση
 •  Ο σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης και η κατασκευή τυχόν εξειδικευμένου υλικού
 •  Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού
 •  Η συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα για την ολόπλευρη αντιμετώπιση των δυσκολιών του κάθε παιδιού
 •  Η συνεργασία και η συμβουλευτική των γονέων
 •  Η συνεργασία με το σχολείο
 •  Η εύρεση κινήτρων

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση στην ειδική αγωγή είναι μια συστηματική διαδικασία που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις ανάγκες του μαθητή δηλαδή τα δυνατά και αδύνατα σημεία του. Οι σκοποί της αξιολόγησης είναι:


 •  Να προσδιοριστούν – εντοπιστούν οι δυσκολίες των μαθητών.
 •  Να αποφασιστεί αν ο μαθητής χρειάζεται τις υπηρεσίες της ειδικής αγωγής
 •  Να δημιουργηθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σύμφωνα με το μαθησιακό προφίλ του μαθητή.
 •  Να σχεδιαστεί η κατάλληλη διδασκαλία
 •  Να αξιολογεί την πρόοδο και τον ρυθμό μάθησης του μαθητή.

Κατά την αξιολόγηση του μαθητή εξετάζονται σε βάθος:


 •  η Γλωσσική ανάπτυξη
 •  οι Νοητικές ικανότητες
 •  η Λογικομαθηματική σκέψη
 •  η Λεπτη κινητικότητα και ο γραφοκινητικός συντονισμός
 •  η Αδρή κινητικότητα
 •  η Σωματογνωσία
 •  η Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη
 •    η Αυτοεξυπηρέτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου