Το "ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ" είναι ένα πρότυπο θεραπευτικό και συμβουλευτικό κέντρο με σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης και θεραπευτικής προσέγγισης χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα λειτουργίας (προγράμματα στον Η/Υ, διαδραστικό πίνακα, χρήση ipad κ.ά.) Διαθέτουμε την απαραίτητη πείρα και θέληση ώστε να είμαστε κοντά στα παιδιά, στους έφηβους και ενήλικες που θα μας επισκεφτούν ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα της αρμοδιότητάς μας!
Παρέχουμε:
* Ευνοϊκά πακέτα τιμών σύμφωνα με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (μετά το πέρας της διαγνωστικής συνεδρίας του παιδιού, οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα, ώστε να καλύψει τα έξοδα αυτά. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.)
* Ειδικά πακέτα για δύο μέλη της οικογένειας που παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα
* ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη αξιολόγηση

Οικογένεια - Ενήλικες...


ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Εφαρμόζεται η συμβουλευτική και η ψυχολογική θεραπεία όπου εμπλέκονται όλα τα μέλη της οικογένειας. Πραγματοποιούνται πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα διαχείρισης ψυχοφθόρων καταστάσεων που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και σε ενήλικες.
Περαιτέρω, πραγματοποιούνται πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμα προγράμματα σε γονείς με θέματα διαπαιδαγώγησης, αγωγής παιδιών και επικοινωνίας.


ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Οι υπηρεσίες μας αφορούν συναισθηματικά και ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα προσωπικότητας, σεξουαλικότητας, διαταραχές διάθεσης και διαταραχές στην πρόσληψη τροφής καθώς και χρόνιες παθήσεις. Οι θεραπευτικές μεθόδους σχεδιάζονται ανά περίπτωση και παρέχεται η γνωστική και συμπεριφορική θεραπεία σε ενήλικες και η συμβουλευτική. Επίσης το τμήμα αυτό σχεδιάζει ομάδες αυτοβοήθειας. Βασίζεται στο μοίρασμα και στην ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου