Το "ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ" είναι ένα πρότυπο θεραπευτικό και συμβουλευτικό κέντρο με σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης και θεραπευτικής προσέγγισης χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα λειτουργίας (προγράμματα στον Η/Υ, διαδραστικό πίνακα, χρήση ipad κ.ά.) Διαθέτουμε την απαραίτητη πείρα και θέληση ώστε να είμαστε κοντά στα παιδιά, στους έφηβους και ενήλικες που θα μας επισκεφτούν ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα της αρμοδιότητάς μας!
Παρέχουμε:
* Ευνοϊκά πακέτα τιμών σύμφωνα με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (μετά το πέρας της διαγνωστικής συνεδρίας του παιδιού, οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα, ώστε να καλύψει τα έξοδα αυτά. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.)
* Ειδικά πακέτα για δύο μέλη της οικογένειας που παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα
* ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη αξιολόγηση

Τι είναι επικοινωνία;

Επικοινωνία είναι η συμβολική συνδιαλλαγή ανάμεσα σε άτομα. Μπορεί να είναι λεκτική ή εξωλεκτική. Πραγματοποιείται με διάφορα μέσα, όπως με κινήσεις των χεριών μας, με ήχους, με νοήματα, με οπτικά σήματα , με μορφασμούς.

Γλωσσική ανάπτυξη

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα κυριότερα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ       ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
________________________________________________________

Γέννηση                        Άναρθρες φωνές. Αντανακλαστικές αντιδράσεις

6-8 μηνών                    Βάβισμα - Ψέλλισμα

8-12 μηνών                  Ιδιόρρυθμα φωνολογικά σύνολα.
                                    Συνδυασμοί συλλαβών που παραπέμπουν σε λέξεις.

+ / - 12 μηνών            Πρώτη λέξη με εννοιολογικό περιεχόμενο

18-20 μηνών               Τηλεγραφικός λόγος

2-3 ετών                      Ραγδαία λεξιλογική ανάπτυξη. 
                                    Προτάσεις τριών και πλέον λέξεων

3-5 ετών                       Γραμματικοί μετασχηματισμοί. Προτάσεις όλων των τύπων

5+ ετών                         Συνέχεια της λεξιλογικής ανάπτυξης. 
                                     Οι προτάσεις αυξάνονται σε μέγεθος, ποικιλία, συνθετικότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου