Το "ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ" είναι ένα πρότυπο θεραπευτικό και συμβουλευτικό κέντρο με σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης και θεραπευτικής προσέγγισης χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα λειτουργίας (προγράμματα στον Η/Υ, διαδραστικό πίνακα, χρήση ipad κ.ά.) Διαθέτουμε την απαραίτητη πείρα και θέληση ώστε να είμαστε κοντά στα παιδιά, στους έφηβους και ενήλικες που θα μας επισκεφτούν ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα της αρμοδιότητάς μας!
Παρέχουμε:
* Ευνοϊκά πακέτα τιμών σύμφωνα με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (μετά το πέρας της διαγνωστικής συνεδρίας του παιδιού, οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα, ώστε να καλύψει τα έξοδα αυτά. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.)
* Ειδικά πακέτα για δύο μέλη της οικογένειας που παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα
* ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη αξιολόγηση

Τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα παρέμβασης ειδικής αγωγής;
Ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει:


 •   Εκμάθηση φωνολογικής ενημερότητας
 •         Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 •  Ανάπτυξη - εξάσκηση της παραγωγής προφορικού λόγου και της περιγραφικής ικανότητας
 •  Ανάπτυξη και εμπλουτισμό λεξιλογίου
 •  Εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας
 •  Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου
 •  Εκμάθηση στρατηγικών και μεθόδων για την μελέτη των μαθημάτων του σχολείου
 •  Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων και εκμάθηση γνωστικών εννοιών
 •  Διδασκαλία λογικομαθηματικής σκέψης και μαθηματικών
 •  Εξάσκηση της λεπτής και αδρής κίνησης
 •  Εξάσκηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 •         Εκμάθηση και εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση)
 •  Προγράμματα για την ανάπτυξη φαντασίας και παιχνιδιού
 •  Εκμάθηση και εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων
 •  Τροποποίηση συμπεριφοράς για την οριοθέτηση, την αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και τη μείωση υπερκινητικότητας
 •  Ψυχολογική στήριξη του παιδιού για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και ανάπτυξη του αισθήματος επιτυχίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου