Το "ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ" είναι ένα πρότυπο θεραπευτικό και συμβουλευτικό κέντρο με σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης και θεραπευτικής προσέγγισης χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα λειτουργίας (προγράμματα στον Η/Υ, διαδραστικό πίνακα, χρήση ipad κ.ά.) Διαθέτουμε την απαραίτητη πείρα και θέληση ώστε να είμαστε κοντά στα παιδιά, στους έφηβους και ενήλικες που θα μας επισκεφτούν ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα της αρμοδιότητάς μας!
Παρέχουμε:
* Ευνοϊκά πακέτα τιμών σύμφωνα με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (μετά το πέρας της διαγνωστικής συνεδρίας του παιδιού, οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα, ώστε να καλύψει τα έξοδα αυτά. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.)
* Ειδικά πακέτα για δύο μέλη της οικογένειας που παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα
* ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη αξιολόγηση

Παιδιά...Η παιδοψυχολόγος του κέντρου παρέχει διάγνωση μέσω έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων ανά περίπτωση και μέσω της κλινικής συνέντευξης. Έπειτα καταγράφονται οι θεραπευτικοί στόχοι και δημιουργείται το θεραπευτικό πλάνο το οποίο είναι ατομικό για κάθε περίπτωση.

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα τεστ που χρησιμοποιούνται είναι το


  •  WISC-III,
  •  Αθηνά Τεστ,
  •  TORP,
  •   Raven τεστ,
  •  Masc,
  •  Harter,
  •  CBCL,
  •  TAT και
  •  το CAT.

Η θεραπεία των παιδιών πραγματοποιείται ανά περίπτωση (η παιγνιοθεραπεία κρίνεται απαραίτητη στις μικρότερες ηλικίες).
Για τα μαθησιακά προβλήματα, την δυσλεξία, την σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά στο σχολείο στόχοι είναι η καλλιέργεια και βελτίωση των γνωστικών και αναπτυξιακών λειτουργιών και η εκμάθηση και βελτίωση της γραφής και της ανάγνωσης μέσω της πολυαισθητηριακής θεραπείας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου