Το "ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ" είναι ένα πρότυπο θεραπευτικό και συμβουλευτικό κέντρο με σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης και θεραπευτικής προσέγγισης χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα λειτουργίας (προγράμματα στον Η/Υ, διαδραστικό πίνακα, χρήση ipad κ.ά.) Διαθέτουμε την απαραίτητη πείρα και θέληση ώστε να είμαστε κοντά στα παιδιά, στους έφηβους και ενήλικες που θα μας επισκεφτούν ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα της αρμοδιότητάς μας!
Παρέχουμε:
* Ευνοϊκά πακέτα τιμών σύμφωνα με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (μετά το πέρας της διαγνωστικής συνεδρίας του παιδιού, οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα, ώστε να καλύψει τα έξοδα αυτά. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.)
* Ειδικά πακέτα για δύο μέλη της οικογένειας που παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα
* ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη αξιολόγηση

Τομείς - Δυσκολίες παιδιών του τμήματος Κοινωνικών Δεξιοτήτων


Το τμήμα κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελείται από ομάδες με αριθμό παιδιών από τέσσερα μέχρι πέντε και δύο θεραπευτές.

Προτού αναφέρουμε τους στόχους των ομάδων, είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά:

Στον κοινωνικό τομέα: Διαταραγμένη αποκλίνουσα και σοβαρή καθυστέρηση στην κοινωνική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην διαπροσωπική ανάπτυξη.

Στην γλώσσα και στην επικοινωνία: Διαταραγμένη και αποκλίνουσα γλώσσα και επικοινωνία λεκτική και μη λεκτική. Δυσκολίες στην κατανόηση και χρήση των εκφράσεων του προσώπου και της γλώσσας του σώματος, στην κατανόηση του νοήματος και της πραγματολογίας του λόγου.

Στην σκέψη και στην συμπεριφορά : Ακαμψία σκέψης και συμπεριφοράς καθώς και φτωχή φαντασία. Τελετουργική συμπεριφορά, στερεοτυπίες, ρουτίνες και σοβαρή καθυστέρηση ή απουσία συμβολικού παιχνιδιού. Τα πιο ικανά άτομα από αυτά τα παιδιά μπορεί να διαθέτουν φαντασία, αλλά συνήθως είναι περιορισμένη ή παρουσιάζουν δυσκολία διάκρισης μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητα.

  •      Επιπλέον παρουσιάζουν δυσκολίες που σχετίζονται με την "θεωρία του Νού".
   ·      Δυσκολίες στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των άλλων. 
   ·      Δυσκολίες στην κατανόηση των προθέσεων των άλλων και των κινήτρων των πράξεών τους.
   ·        Δυσκολίες στην κατανόηση των συναισθημάτων των δικών τους και των άλλων.
   ·       Δυσκολίες στην κατανόηση ότι η συμπεριφορά κάποιου έχει αντίκτυπο στο πως αισθάνονται ή τι σκέφτονται οι άλλοι για αυτόν.
   ·        Δυσκολίες στην κατανόηση ότι ο άλλος μπορεί να σκέφτεται ή να γνωρίζει διαφορετικά πράγματα.
   ·        Δυσκολίες στην κοινή προσοχή. 
   ·        Δυσκολίες στην κατανόηση των κοινωνικών κανόνων που διέπουν τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις.
   ·        Δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας της "προσποίησης".
   ·        Δυσκολίες στην διάκριση του πραγματικού από το φανταστικό. 
   ·        Παράλληλα παρουσιάζουν γνωστικές δυσκολίες

   ·        Δυσκολίες στην επίλυση των προβλημάτων.       
   ·        Δυσκολίες σε δεξιότητες οργάνωσης
   ·        Δυσκολίες στην διαφοροποίηση του σημαντικού από το ασήμαντο.
   ·         Κυριολεκτική σκέψη – Δυσκολίες στην αφηρημένη σκέψη.  
   ·         Δυσκολίες στην γενίκευση και στην εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων σε διαφορετικές και με διαφορετικά πρόσωπα.  
   ·         Αδυναμία ανάκλησης προσωπικών γεγονότων.   
   ·         Περιορισμένη εστίαση και επιλεκτική προσοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου