Το "ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ" είναι ένα πρότυπο θεραπευτικό και συμβουλευτικό κέντρο με σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης και θεραπευτικής προσέγγισης χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα λειτουργίας (προγράμματα στον Η/Υ, διαδραστικό πίνακα, χρήση ipad κ.ά.) Διαθέτουμε την απαραίτητη πείρα και θέληση ώστε να είμαστε κοντά στα παιδιά, στους έφηβους και ενήλικες που θα μας επισκεφτούν ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα της αρμοδιότητάς μας!
Παρέχουμε:
* Ευνοϊκά πακέτα τιμών σύμφωνα με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (μετά το πέρας της διαγνωστικής συνεδρίας του παιδιού, οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα, ώστε να καλύψει τα έξοδα αυτά. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.)
* Ειδικά πακέτα για δύο μέλη της οικογένειας που παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα
* ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη αξιολόγηση

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

Ανάλογα με την ηλικία του ένα παιδί ή βρέφος μπορεί να εμφανίζει ενδείξεις ότι χρειάζεται ή ότι ίσως χρειαστεί να ξεκινήσει λογοθεραπεία. Αν εμφανίζει:

v  Δυσκολίες στο θηλασμό
v  Δυσκολίες στη μάσηση τροφής
v  Συχνά σημάδια πνιγμού
v  Ασυνήθιστα υψηλό ή χαμηλό τόνο φωνής
v  Βραχνάδα στη φωνή που επιμένει
v  Δυσκολίες κατανόησης του προφορικού λόγου
v  Δυσκολία εκτέλεσης εντολών
v  Δυσκολία στην εκμάθηση νέου λεξιλογίου
v  Δυσκολία στην εύρεση κατάλληλων λέξεων
v  Δυσκολία στο σχηματισμό προτάσεων
v  Δυσκολία στην μίμηση ήχων
v  Δυσκολία έναρξης ή διατήρησης συζήτησης
v  Δυσκολία στην άρθρωση
v  Συντακτικά, γραμματικά ή μορφολογικά λάθη π.χ. λάθος χρήση χρόνων
v  Δυσκολία στην αναφορά στο παρελθόν και μέλλον
v  Δυσκολία στην ανάγνωση και την κατανόηση γραπτού κειμένου
v  Δυσκολία στην ορθογραφία
v  Συμβουλές για να ενισχύσετε το λόγο και την ομιλία του παιδιού σας
v  Μιμηθείτε τους ήχους που παράγει το μωρό
v  Μιλάτε στα παιδιά σας απλά και καθαρά
v  Αφήστε τους χρόνο να επικοινωνήσουν και αυτά.
v  Διαβάστε τους ιστορίες και παραμύθια
v  Παίξτε παιχνίδια λέξεων και επικοινωνίας
v  Μάθετέ τους καινούριο λεξιλόγιο μέσα από καθημερινές δραστηριότητες
v  Μάθετέ τους τραγουδάκια και ποιήματα (αν είναι σε κατάλληλη ηλικία)

v  Να θυμάστε ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό και αναπτύσσεται με το δικό του ρυθμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου