Το "ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΜΙΚΡΟΒΑ" είναι ένα πρότυπο θεραπευτικό και συμβουλευτικό κέντρο με σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης και θεραπευτικής προσέγγισης χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα λειτουργίας (προγράμματα στον Η/Υ, διαδραστικό πίνακα, χρήση ipad κ.ά.) Διαθέτουμε την απαραίτητη πείρα και θέληση ώστε να είμαστε κοντά στα παιδιά, στους έφηβους και ενήλικες που θα μας επισκεφτούν ώστε να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε μορφής πρόβλημα της αρμοδιότητάς μας!
Παρέχουμε:
* Ευνοϊκά πακέτα τιμών σύμφωνα με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (μετά το πέρας της διαγνωστικής συνεδρίας του παιδιού, οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα, ώστε να καλύψει τα έξοδα αυτά. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαδικασία είναι σχετικά απλή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.)
* Ειδικά πακέτα για δύο μέλη της οικογένειας που παρακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα
* ΔΩΡΕΑΝ την πρώτη αξιολόγηση

Αγγλικά και Μαθησιακές Δυσκολίες. Το παιδί μου δυσκολεύεται στα μαθήματα του σχολείου πώς μπορεί να μάθει Αγγλικά;Τα Αγγλικά διαφέρουν από τα Ελληνικά γιατί είναι μια μη φωνολογική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που διαβάζουμε τις λέξεις και τα γράμματα δεν είναι πάντοτε ο ίδιος. Έτσι λοιπόν, άλλα διαβάζουμε και άλλα ακούμε.

Η δυσκολία αυτή μπορεί εύκολα να γεννήσει σε ένα μαθητή με δυσκολίες ανάγνωσης και συγκέντρωσης την άρνηση για τα Αγγλικά και τον φόβο αποτυχίας στη γλώσσα. Αν και οι συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες της Αγγλικής Γλώσσας είναι εύκολο να ξεπεραστούν με συστηματική δουλειά και με ενεργοποίηση των δεξιοτήτων τους ( για παράδειγμα μέσα από διάφορα παιχνίδια λέξεων, έξυπνες ασκήσεις που ενισχύουν ταυτόχρονα τις οπτικοακουστικές δεξιότητες του παιδιού, ευχάριστες δραστηριότητες για περαιτέρω εξάσκηση και επανάληψη της φωνολογικής ενημερότητας του παιδιού) πρέπει ωστόσο γονείς και εκπαιδευτικοί να έχουν την σχετική γνώση και ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα των Αγγλικών ώστε να μην κλείνουν την πόρτα στην ξένη γλώσσα μένοντας σε παλιές δοξασίες και μεθόδους. Είναι πλέον γεγονός ότι τα παιδιά με δυσλεξία κι άλλες μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν την Αγγλική γλώσσα αρκεί να τους δώσουμε τις σωστές οδηγίες αλλά και το ανάλογο κίνητρο για να ξεκινήσουν να βλέπουν την γλώσσα με θετική διάθεση. Τα χρώματα, οι εικόνες, οι ήχοι και γενικά κάθε ερέθισμα που κινητοποιεί τις αισθήσεις είναι πολύ πιο χρήσιμο και ευχάριστο σε ένα παιδί με δυσλεξία κι όπως γνωρίζουμε ήδη είναι βασική προϋπόθεση ώστε να κερδίσουμε το ενδιαφέρον του παιδιού και να βελτιώσουμε την επίδοση του. Προσαρμόζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω σε κατάλληλες ασκήσεις σύμφωνα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών μπορούμε να επιτύχουμε θεαματικά αποτελέσματα και στην ξένη γλώσσα πάντα με οδηγό την αγάπη και τον σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.

Μυρτώ Φώτου - Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας – Μετεκπαίδευση στις Μαθησιακές Διαταραχές


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου